tirsdag den 31. januar 2012

Hans-Jürgen Schanz og Stein Brock

Ovennævnte personager har INTET at gøre i Danmarks undervisningsmæssige miljø og bedes med disse bestemte ord forlade Danmark og rejse hjem til deres elskede romersk-katolske moder-tyskland. I skam! - Forklaringen er ganske enkelt, at de har vanrøgt af ungt dansk menneskeliv på samvittigheden. Liv, der i god tro, på ansvarlig vis med ærlig kærlighed for vor danske slægts oplysningsmæssige udvikling, søgte færdighed og kundskab på videregående uddannelse. Og så naturligvis at de hverken kan, må eller skal slippe godt fra det.

I har, gentager jeg med andre ord, tilfældigvis ikke bestået eksamen ved VOR HERRES vikongstrolige som hjertetrolige grønne bord, her i Danmark - derimod svinet forstandige unge danskeres hørelse i opvækst omkring skrift-ret-sproglig udvikling til med hele tysker-sorgen. Dermed har I bedt glædestro, ærlige danske mennesker om at føle pligt, skyld og ansvar for Jeres usle ånds kød.

Desuden har I lige siden I indrømmede Jer i SATANS UNIVERSITÆR-STATSBORGERLIGE legeme - stort set hele Jeres forpulede spyflueknepperiske liv - ikke bestilt andet end at overhøre den kongelig menneskeforstandige, folketings-forpligtede dansker, der gav hals for vort velbefindende. Tværtom har I ved Jert usle legeme indført og bekræftet marxistisk-freudiansk-socialistisk-videnskaberi i snotten på vort danske folkevid, gennem de benævnte, hundredvis af unge danskere.

I har så fremdeles fremmet magtliderlig-oldgræsk-romersk-katolsk friheds-romantik eller med andre ord forstandsløs fornuftslogisk volds-refleksion i, hvad der ellers var blevet til kraftfuld hjertelig sand, derved oplysningstrolig dansk forstand på Danmarks hele, helbredende foretagende af ærligt menneskeliv. - Jeg siger: såfremt det ikke er strafbart, så er der ikke længere ret i Danmark. Og da er der ejheller international ret, eftersom international ret først og fremmest betyder en ærlig retsudvikling mellem vore respektive lande og befolkninger, hvorunder i særdeleshed hører at sørge for den oplysningsvirksomhed, der bekræfter sandgod og kærlige indrømmelser i Gudlivets-menneskelivets-og-samfundets NAVN.

Forlader I ikke Danmark, så slår jeg Jer ihjel - nej, det gør jeg ikke, pjat-pjat - for det er for billigt sluppet, eftersom I allerede har indtil flere selvmord på samvittigheden. Jeg gentager: Forlader I ikke Danmark, så bliver al den satans løgn-og-sorg, som I som sagt har prakket mange, mange unge danske mennesker på, overført på Jeres børn og slægter. Og det er jo ikke rart vel!

Næstekærlig hilsen

Vikongstrolige som derved hjerteRETslige Jens Haarup Mortensen i sand dansk forstand.